Above%20the%20Clouds_edited.jpg
LogoMakr-8hIDV9.png

קולטורה מסוכנת

הדירקטיבה לתרבות מתקדמת 2030

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7
שמולמול
שמולמול

press to zoom
יויו
יויו

press to zoom
טובי
טובי

press to zoom
שמולמול
שמולמול

press to zoom
1/7

2022 נקודת מפנה

קיבלת נק' מפנה לשנת 2022. המשאבים שבידיך מצביעים על כיוון של הפסד במשחק. 

הגיע העת להערך מחדש. נזכיר כי מטרת המשחק היא להגיע ל-27 ממדים המתכנסים לנק' אחת במרחב, בקורדינאטות לבחירתך אך המרחב משתנה באופן קבוע ומסית את נק' המרכז. נא לקיים ספירת מלאי בסביבה דינמית!!! נא לציין 4 ממדים בזמן משתנה. 

“Created my free logo at LogoMakr.com”

 :האיקונים באתר עוצבו באתר

www.logomakr.com

צור קשר

ההודעה נשלחה בהצלחה

:זמן מענה לתגובה

(משוער) 48,240 דקות